Meď

Meď (cuprum) je ušľachtilý nealotropický  kov s kockovou, plošne stredenou kryštálovou sústavou červenej farby. Má vysokú tepelnú vodivosť, tvárnosť za tepla aj studena a dobrú odolnosť proti korózií.

Tradičný mäkký kov využívaný predovšetkým v elektrotechnickom a strojárenskom priemysle sa stáva opäť atraktívnym pre investorov. Aj keď nie je priamo zaradený medzi drahé kovy, atraktívny je predovšetkým kvôli vynikajúcim elektro a teplo vodivým vlastnostiam.

Z tohto titulu je prítomný ako v drobných elektronických zariadeniach (mobilné telefóny, počítače…), tvorí súčasť medených elektroinštalácií a iných elektrických zariadení.

 V Európe sa meď ťaží v Poľsku a Albánsku. Veľké náleziská svetového významu sa vyskytujú najmä v Afrike (Kongo a Zambia) a Afganistane.

Ceny medi sú podľa aktuálneho kurzu Londýnskej komoditnej burzy LONDON METAL EXCHANGE

MEĎ podľa LME (London Metal Exchange)  :