Oceľ

Naša skupina sa zameriava na dodávku betonárskej ocele pre celé  Slovensko, Českú republiku, Maďarsko a Rakúsko.  Betonársku oceľ dodávame na stavby rôzneho charakteru ako diaľnice, mostné objekty, bytové domy, obchodné centrá, rodinné domy a pod.

Betonárska oceľ rebierková v tyčiach

Betonárska oceľ rebierková vo zvitkoch

 

 

Norma DIN 488: akosť B500B  (BSt500S)
Ø  8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 32 mm
Priemer Metrová hmotnosť Menovitá plocha prierezu Re Re/Rm Agt
D[mm] [kg/m] [mm2] [MPa]   [%]
      min min min
8 0,395 50,3 500 1,08 5
10 0,617 78,5
12 0,888 113
14 1,210 154
16 1,580 201
20 2,470 314
25 3,850 491
28 4,830 616
32 6,310 804

 

 

Mechanické vlastnosti Chemické vlastnosti
Pevnosť v tahu Rm= 550 MPa max. koncentrácia (C) = 0,15 %
Medza klzu Re= 500 MPa max. koncentrácia (P) = 0,050 %
Ťažnosť A 10 = 8% max. koncentrácia (S) = 0,050 %
Ťažnosť A 5 = 14% max. koncentrácia (N) = 0,012 %

 

V prípade Vášho záujmu o tieto, alebo iné druhy hutných materialov a železiarskych výrobkov nám pošlite e-mail