Naše služby

Skupinu NEG INDUSTRY tvorí spoločnosť Audaxus, spol. s. r. o. Skupina sa zaoberá predajom a distribúciou hutného materiálu, predovšetkým rebierkovej betonárskej ocele, ktorú momentálne distribuje do štyroch štátov európskej únie. Ďaľšími produktami, ktorými skupina disponuje, sú farebné kovy ako meď, zinok, hliník, olovo a ušlachtilé kovy ako titán a striebro.